secret

با خود پیمان ببندید....
.
.
با خود پیمان ببندید،آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان را بهم نریزد..
.
.
با خود پیمان ببندید،در هر گفتگوی کلامی از سلامتی،شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید..
.
.
با خود پیمان ببندید،همواره توانایی های دوستانتان را به آنها یادآور شوید(حس خوب مفید بودن را برای دوستانتان بوجود بیاورید)
.
.
با خود پیمان ببندید،نیمه روشن هر چیزی را بنگرید،آنگاه تاریکی کنار رفته و رویاهایتان تحقق می یابد..
.
.
با خود پیمان ببندید،به بهترین فکر کنید،برای بهترین کار کنبد وفقط بهترین را بخواهید..
.
.
باخود پیمان ببندید،مشتاق موفقیت دیگران باشید،آنچنان که گویی ان موفقیت از آن شماست..
.
.
باخود پیمان ببندید،اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست یافته های بزرگتر در آینده حرکت کنید..
.
.
باخود پیمان ببندید،به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید..
.
.
باخود پیمان ببندید،آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید،تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید..
.
.
باخود پیمان ببندید،باری ناراحتی صبور،برای ترس قوی و در برابر خشم متین باشید...
.
.
باخود پیمان ببندید،که بهترین باشید و به دنیا بگویید که بهترین هستید..
.
.
تا زمانی که اعمالت بهترین بودن تو را حفظ می کند،تمام کائنات گویی در دستان توست.

/ 4 نظر / 27 بازدید
nobody

من صبورم اما... آه، این بغض گران صبر چه می داند چیست!...

nobody

تو بخند تا سراسیمه شود بویِ بهار

nobody

و به پیچک فرمود نرده را زیبا کن...