متشکرم!!!

به‌خاطر منفی‌بافی‌ها و ایرادهایت از تو متشکرم...

چون به من یاد دادی انرژی‌های مثبتم را افزایش دهم و زیبایی‌ها را ببینم.

به‌خاطر بدی‌هایت از تو متشکرم...

چون به من یاد دادی خوبی‌های دیگران را ببینم و تا می‌توانم، خوبی کنم.

به‌خاطر گله‌ها و شکایت‌هایت از تو متشکرم...

چون به من یاد دادی تا زنده‌ام، زندگی کنم....

/ 6 نظر / 21 بازدید
rose

گفتم تو شیرین منی،گفتی تو فرهادی مگر؟ گفتم خرابت می شوم، گفتی تو آبادی مگر؟ گفتم اسیرت می شوم، گفتی تو آزادی مگر؟ گفتم فراموشم مکن، گفتی تو در یادی مگر؟!!! هر که دل بستم به او اندیشه اش یاری نبود بین ما جز قلب سنگش هیچ دیواری نبود زخمها خوردم ز دست نارفیقان بارها هیچ زخمی همچو زخم عشق تو کاری نبود[گل]

nobody

چون به من یاد دادی تا زنده‌ام،زندگی کنم.... خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن روی برگردانیم. سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید: آیا «زندگی» را «زندگی کرده ای»؟ خیلی قشنگ بود...[گل]

دوست جون

سلام عزيزم ~~~~~$$$$ خوبي ~~...........$$**$$ ~~~~~~~~~..$$$**$$ ................... $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ من آپ کردم~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضور سبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$

مریم

سهراب : گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی..... گفتی جور دیگر باید دید! دیدم ولی..... گفتی زبر باران باید رفت رفتم ولی او نه چشم های خیس و شسته ام را نه نگاه دیگرم را هیچکدام را ندید فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت : دیوانه باران زده

SiNA Hp (باران عشق)

داداشی من هم از تو متشکرم... چون بهم گفتی که آپ کردی[زبان][ماچ][گل]

یاسمین

واقعا هم تشکرداره ...قشنگ بود ...وبرای من پر از معنا!!!