سپاسگزارم

از کسانی که از من متنفرند سپاس، آنها مرا قوی تر میکنند.


از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم، آنان قلب مرا بزرگتر می کنند.


ازکسانی که مرا ترک میکنند متشکرم، آنان به من می آموزند که هیچ چیز تا

ابد ماندنی نیست.


از کسانی که با من میمانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را
 
نشان می دهند.
/ 3 نظر / 14 بازدید
asheghe bi seda

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] h[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] افسرهاي پياده رو جومونگ و فرستادم تشويقت كنن