قلب

تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریان خودت را نشان نده هیچ وقت چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن قلبت راخالی نگاه دار اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که فقط یک نفر باشد و به او بگو که تو را بیشتر از خودم و کمتر از خدا دوست دارم
/ 6 نظر / 15 بازدید
nobody

سلام.خیلی قشنگ بود.خیلی.پر از حقیقت...[لبخند]

سلام

کاش متنتون رو زودتردرک میکردم که هیچ وقت بهش نمی گفتم تورابیشترازخودم وکمترازخدادوست دارم تااینجور رهیم نمی کرد.